Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực
19/09/2022

Ngày 16/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 695/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (Địa chỉ: Số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty quản lý quỹ khi chưa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản (Trong giai đoạn từ ngày 29/06/2022 đến thời điểm Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ thay đổi trụ sở, Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực tạm thời chuyển đến 02 địa chỉ: Lầu 5, số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh khi chưa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác