Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCPThương mại Dịch vụ Cổng Vàng
04/01/2021

Ngày 04/01/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng, địa chỉ: Số 60, phố Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật (từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2020, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng đã thực hiện mua lại 68.158 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo UBCKNN).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác