Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa
29/12/2020

Ngày 29/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 930/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa (Công ty), địa chỉ: 38 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019).

- Phạt tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch chứng khoán (Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa hoàn tất đăng ký giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác