Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần An Trường An
24/12/2020

Ngày 21/12/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 335/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần An Trường An (Địa chỉ trụ sở chính: Số 347 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam) cụ thể như sau:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần An Trường An (Công ty) không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) đối với các tài liệu sau: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 (họp ngày 02/12/2019), Công bố thông tin về việc đóng cửa chi nhánh Hà Nội. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất bán niên năm 2020, BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2019, Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với cùng kỳ, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất quý 2/2019, Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh quý 2/2019. Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với tài liệu sau: Công bố thông tin về việc đóng cửa chi nhánh Hà Nội. Công ty công bố thông tin đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HSX đối với các tài liệu sau: Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh quý 2/2019, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (họp ngày 02/12/2019)).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác