Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa
06/07/2021

Ngày 01/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 420/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa (Địa chỉ: Phường Nông Trang- Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm d Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Từ ngày 06/04/2021 đến ngày 08/04/2021, ông Nguyễn Văn Nghĩa là thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dệt may-Đầu tư-Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) đã mua 66.500 cổ phiếu TCM (tương ứng 665.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TCM) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác