Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà La Mỹ Phượng
02/07/2021

Ngày 30/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 163/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà La Mỹ Phượng (Địa chỉ: 58 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm a khoản 4 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (Từ ngày 29/01/2021 đến ngày 03/02/2021, bà La Mỹ Phượng (Bà) đã mua 500.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã chứng khoán: VIG) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VIG (tăng từ 4,56% lên 6,03%). Tuy nhiên, ngày 30/3/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Bà).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác