Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Liu Chien Hung
01/07/2021

Ngày 29/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 159/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Liu Chien Hung, cụ thể như sau:

  Phạt tiền:

- 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đối với hành vi vi phạm không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Liu Chien Hung - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã chứng khoán TKU) đã thực hiện giao dịch bán 100 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 27/5/2020 đến ngày 19/6/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch);

- 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đối với hành vi vi phạm giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký (Ông Liu Chien Hung đăng ký giao dịch mua 500.000 cổ phiếu TKU từ ngày 13/8/2020 đến ngày 11/9/2020, và đã thực hiện giao dịch mua 500.602 cổ phiếu TKU trong thời gian từ ngày 13/8/2020 đến ngày 28/8/2020);

- 27.500.000 đồng (Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ông Liu Chien Hung đăng ký giao dịch mua 500.000 cổ phiếu TKU từ ngày 13/8/2020 đến ngày 11/9/2020, và đã thực hiện giao dịch mua 500.602 cổ phiếu TKU trong thời gian từ ngày 13/8/2020 đến ngày 28/8/2020. Ngày 14/9/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được Báo cáo kết quả giao dịch của ông Liu Chien Hung).

  Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm a và điểm g khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác