Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cầu Đuống
13/07/2021

Ngày 12/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 186/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cầu Đuống (Địa chỉ: Km 14 Quốc lộ 3, Mai Lâm, Đông Anh, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

- Hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Cầu Đuống không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019), quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

- Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/7/2021.

UBCKNN

Các tin khác