Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Chí Cường
27/08/2021

Ngày 26/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 220/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Chí Cường (địa chỉ: Nguyễn Hữu Huân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn (Ông Nguyễn Chí Cường, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân, mã chứng khoán FTM, sở hữu 2.704.220 cổ phiếu FTM (chiếm tỷ lệ 5,41%). Ngày 09/10/2019, ông Cường bán 862.080 cổ phiếu FTM làm giảm khối lượng (tỷ lệ) sở hữu xuống 1.842.140 cổ phiếu FTM (3,68%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân. Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin Báo cáo sở hữu không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Chí Cường).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/8/2021.

UBCKNN

Các tin khác