Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Thị Hoa
19/08/2021

  

Ngày 17/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 211/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Hoa (Địa chỉ: 127 ngõ 95 Văn Cao + Nhà A3/07 khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm e khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

  Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (bà Trần Thị Hoa, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HMS) đăng ký bán 73.689 cổ phiếu HMS từ ngày 15/12/2017 đến ngày 12/01/2018 và đã không thực hiện được giao dịch trong thời gian trên. Tuy nhiên, đến ngày 22/01/2018 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Trần Thị Hoa).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

  

Các tin khác