Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Quốc Phổ
16/04/2021

Ngày 15/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 67/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Phổ (Địa chỉ: 5/49/4 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm b Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Ngày 20/01/2021, ông Trần Quốc Phổ, người có liên quan của bà Vũ Cẩm La Hương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, mã chứng khoán IBC, bán 11.100 cổ phiếu IBC (tương ứng 111.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu IBC) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2021.

UBCKNN

Các tin khác