Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Cao Thế Khải
12/05/2021

Ngày 10/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 92/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Thế Khải (Địa chỉ: Khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm c Khoản 4, Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Cao Thế Khải – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (mã chứng khoán: HGW) bán 18.900 cổ phiếu HGW nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác