Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Kiều Văn Linh
12/05/2021

Ngày 11/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 93/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kiều Văn Linh (Địa chỉ: 23/52 Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 17.500.000 đồng (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký (Ông Kiều Văn Linh, người có liên quan của ông Kiều Thế Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC, mã chứng khoán CVT, đăng ký bán 64.000 cổ phiếu CVT từ ngày 30/11/2020. Tuy nhiên, ông Kiều Văn Linh đã bán 64.000 cổ phiếu CVT vào ngày 26/11/2020).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2021.

UBCKNN

  

Các tin khác