Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trịnh Thị Thúy
24/09/2021

Ngày 22/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 234/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Thúy (địa chỉ: P603 A4 NC2 chung cư La Khê, Hà Đông, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng (Ngày 23/04/2020, bà Trịnh Thị Thúy, đã mua 1.060.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã chứng khoán: HJS), dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu cổ phiếu của bà Trịnh Thị Thúy tăng từ 0 cổ phiếu HJS (0%) lên 1.060.000 cổ phiếu HJS (5,05%), trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu. Tuy nhiên, đến ngày 29/05/2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin khi trở thành cổ đông lớn của bà Trịnh Thị Thúy).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác