Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đỗ Quang Kiên và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM
06/01/2021

Ngày 04/01/2021 và ngày 05/01/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành các Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC, 04/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Quang Kiên (Địa chỉ: Tổ 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM (Địa chỉ: Số 12, D2, khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

- Đối với ông Đỗ Quang Kiên:

Phạt tiền 31.250.000 đồng (Ba mươi mốt triệu hai trăm năm mười nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP). Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Chi tiết như sau: Ngày 15/4/2020, ông Đỗ Quang Kiên đã mua 136.000 cổ phiếu của CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã chứng khoán: DHM), dẫn đến số lượng (tỷ lệ nắm giữ) cổ phiếu tăng từ 1.525.600 (4,859%) lên 1.661.600 (5,292%) cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu. Ngày 20/4/2020, ông Đỗ Quang Kiên đã bán 7.010 cổ phiếu DHM, dẫn đến số lượng (tỷ lệ nắm giữ) cổ phiếu giảm từ 1.571.600 (5,005%) xuống 1.564.590 (4,983%) cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn của CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu. Ngày 26/6/2020, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn của ông Đỗ Quang Kiên.

- Đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM:

Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo quy định tại Điểm c Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Chi tiết như sau: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM là tổ chức liên quan đến ông Đỗ Cao Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) mua 10.000 cổ phiếu FPT ngày 08/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các tin khác