Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Masan High-Tech Material
27/11/2020

Ngày 25/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo kết quả ngày 24/11/2020 của CTCP Masan High - Tech Materials (mã CK: MSR tại Upcom). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty chào bán riêng lẻ thành công là 109.915.542 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác