Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
20/11/2020

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 322/2020-CV-NVLG ngày 6/11/2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã phát hành 151.820 cổ phiếu để chuyển đổi 02 trái phiếu (tổng giá trị 400.000 USD).

UBCKNN

Các tin khác