Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Hùng Vương
24/12/2013

  Ngày 10/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Hùng Vương. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 6/12/2013, số cổ phiếu dự kiến chào bán là 20.000.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác