Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
05/02/2021

Ngày 02/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 ngày 01/02/2021 của CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Mã CK/Công ty: QNC).Theo đó, QNC đã chào bán riêng lẻ 11.278.091 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác