Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương
17/02/2021

Ngày 08/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng ngày 05/02/2021 CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (Mã CK/Công ty: VNT). Theo đó, VNT đã chào bán được 592.546 trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (chiếm 98,75% số lượng trái phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác