Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
15/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung báo cáo kết quả ngày 12/01/2021 của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Mã chứng khoán: ABS – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 42.560.127 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác