Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
31/12/2020

Ngày 28/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế số 1918/2020/CV-HDBank ngày 28/12/2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (Mã CK: HDB – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo báo cáo số 1918/2020/CV-HDBank ngày 28/12/2020, Ngân hàng đã phân phối 1.600 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đô la Mỹ/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác