Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
31/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo kết quả số 05/2020/BC-DVG ngày 29/12/2020 của CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu công ty chào bán riêng lẻ thành công là 24.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác