Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 3) của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
30/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 3) số 540 CV/TNG ngày 10/03/2021 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG. Theo đó, TNG đã chuyển đổi 59 trái phiếu thành 5.540.946 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác