Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
11/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (được phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 187/GCN-UBCK ngày 15/09/2020) theo Báo cáo số 288/2021/CV-CII ngày 28/05/2021của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (Mã cổ phiếu: CII – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phát hành 41.426 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (đợt 1).

UBCKNN

Các tin khác