Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Xây dựng 47
25/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi số 126/2021/BC-CC47 ngày 04/02/2021 của CTCP Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã phân phối 600.000 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác