Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xuyên Thái Bình
17/02/2014

Ngày 11/2/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xuyên Thái Bình (Mã CK: PAN), theo Giấy đăng ký chào bán ngày 16/1/2014. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-09/2013/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/9/2013; Nghị quyết HĐQT số 02-01/2014/NQ-HĐQT ngày 16/1/2014; Nghị quyết HĐQT số 03-01/2014/NQ-HĐQT ngày 16/1/2014; Nghị quyết HĐQT số 04-01/2014/NQ-HĐQT ngày 22/1/2014.

(UBCKNN)

Các tin khác