Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Mirae
12/02/2014

  Ngày 25/01/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Mirae (Mã CK: KMR), theo Giấy đăng ký chào bán số 02/2014/CV-CK ngày 2/1/2014. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2013 và Nghị quyết HĐQT số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 31/12/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác