Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
24/01/2014

  Ngày 21/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, theo Công văn số 2001/BC-ITACO-14 ngày 20/1/2014. Theo đó, Công ty đã phân phối 100.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

(UBCKNN)

Các tin khác