Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng
14/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết qảu chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo số 108/BC.DIC Corp – HĐQT của Tổng CCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã cổ phiếu: DIG, niêm yết tại Sở GDCK. TP HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành riêng lẻ 75.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác