Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
29/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi số 1712/2020/BC-APH ngày 17/12/2020 của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã CK: APH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 6.800.000 cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi.

UBCKNN

Các tin khác