Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dược phẩm Hà Tây
27/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 18/01/2021 của CTCP Dược phẩm Hà Tây (Mã CK: DHT). Theo đó, DHT đã chào bán 5.281.463 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác