Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Hà Đô
25/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả ngày 20/01/2021 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 2.100.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác