Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
28/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Báo cáo số 05/2021/TB-TCD ngày 25/01/2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã CK: TCD – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 250.000 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác