Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán ASC
22/09/2021

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán ASC. Nội dung cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 21.280.000 cổ phiếu

Số lượng huy động dự kiến: 234.080.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 21.280.000 cổ phiếu

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán: 234.080.000.000 đồng

Ngày hoàn thành đợt chào bán: 20/09/2021

UBCKNN

Các tin khác