Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xây dựng 1369
20/09/2021

Ngày 17/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hàn cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/09/2021 của CTCP Xây dựng 1369 (Công ty/mã CK: C69). Theo đó, C69 đã chào bán thành 30.000.000 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác