Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn MASAN - Đợt 3
15/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 3) theo Báo cáo ngày 11/01/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN (Mã Chứng khoán: MSN – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 14.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác