Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận đươc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP VINAM
14/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 11/01/2021 của CTCP VINAM (mã CK: CVN). Theo đó, CVN đã chào bán 8.250.000 cổ phiếu cho nhà đầu tưu chiến lược (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác