Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà
13/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà (Mã chứng khoán: BOT tại Upcom). Theo Báo cáo kết quả ngày 31/12/2020, số lượng cổ phiếu Công ty đã phân phối là 10.746.800 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác