Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát
06/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 5/1/2020 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (Mã CK: HTP). Theo đó, HTP đã chào bán 90.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác