Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
28/12/2020

Ngày 23/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ số 2312/2020/BC-VHE ngày 23/12/2020 của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (Công ty/Mã CK: VHE). Theo đó, VHE đã chào bán 5.280.000 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác