Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha
28/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo ngày 18/12/2020 của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã chứng khoán VDP, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Công ty đã phân phối 3.300.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác