Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
08/02/2021

Ngày 05/02/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo số 23/2021/CV-TCD ngày 04/02/2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã CK: TCD – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 35.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác