Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 của Tập đoàn Vingroup – CTCP
22/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 theo báo cáo ngày 18/02/2021 của Tập đoàn Vingroup – CTCP (Mã CP: VIC – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 15.150.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác