Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
05/02/2021

Ngày 02/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 ngày 01/02/2021 của CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Mã CK/Công ty: QNC).Theo đó, QNC đã chào bán riêng lẻ 11.278.091 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác