Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (tên cũ: CTCP Bất động sản Netland)
11/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 29/2021/BC ngày 10/03/2021 của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã CK: NRC). Theo đó, NRC đã bán 50.000.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược (chiếm 56,30% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác