Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Sara Việt Nam
28/01/2021

Ngày 25/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả ngày 25/01/2021 của Công ty cổ phần Sara Việt Nam (Công ty/SRA). Theo đó, Công ty đã thực hiện chào bán 18.000.000 cổ phiếu (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác