Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát
29/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (Công ty/Mã CK: HTP) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 05/11/2020. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HTP được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2020; Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020; Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác