Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
18/03/2014

  Ngày 10/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 5/3/2014. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đã chào bán là 0 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác