Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong
06/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo giấy đăng ký chào bán số 49/2021/TPB.HĐQT ngày 21/06/2021 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã cổ phiếu: TPB, niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ -TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021, Nghị quyết HĐQT số 35/2021/NQ-TPB.HĐQT, Công văn số 4376/NHNN-TTGSNH ngày 18/06/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác